Welcome to

the Stichting Wetenschappelijke Informatie (SWI)

Foundation for Research and Development 
Center for Development in Suriname


TAAL EN MENSEN IN DE SURINAAMSE SAMENLEVING
Verzamelde artikelen over taal, geschiedenis en identiteit 1985-2001

OUR MISSION

Guidance to Development

“To evaluate critically and guide effectively development 
at all levels and various pheres of humans and nature”.

SWI is A center 
of excellence for Development in Suriname 
with a regional and international scope 
on development problems. 
It focuses on cultivating, 
educating and producing critical thinking, 
as well as producing knowledge 
for development.

 

©Copyrights: SWI FOUNDATION SURINAME. Paramaribo, May 01, 2021. All Rights Reserved

Natievorming en natiecreatie in Suriname


Jack Menke (Editor)

2008
ISBN 99914-620-3-1

Deze publicatie maakt vanuit nieuwe perspectieven analyses van de wijze waarop de diverse etnische groepen en traditionele volken zijn opgenomen in complexe processen van integratie. Deze processen worden vanuit twee invalshoeken geanalyseerd: als natievormingsproces vanuit het perspectief van de staat; en als natiecreatie vanuit het perspectief van de samenleving. Natievorming wordt vanuit de staat geinitieerd om de samenleving van boven af in te richten naar een ontwerp dat uitgaat van het eurocentrisch ideaal van een uniforme cultuur. Natiecreatie, daarentegen, komt primair voort uit de inspiraties en creativiteit van de samenleving en verwijst naar de inspanningen om door integratie van (culturele) groepen een natie te creëren gebaseerd op solidariteit en een harmonische afstemming tussen de verschillende culturen.

AID AND DEPENDENCE


The Case of Suriname.
A study in Bilateral Aid Relations
(Baijah Mhango 1984)

AID AND DEPENDENCE is illustrative for economic relations between Metropolitan and peripheral economies in the world.The author makes an in-depth study of the development cooperation between Suriname and Holland. The analysis focuses on the 3.5 billion Dutch guilders of development aid – the golden handshake, that was agreed upon Suriname’s independence in 1975. The book examines the backgrounds of Dutch development aid, the relations between the Holland and Suriname, the multi-annual development plans, the organizational and institutional aspects, the sectoral developments and the macro-economic context. Mhango explains why the development goals were not achieved: While the dependence on foreign countries remained, the Surinamese economy did not achieve sustainability. Suriname’s initial conditions were unfavorable from the start. The author concludes that the Dutch development aid had a negative impact, rather than contributing to self-reliance of Surinamese economy.