Abstracts

Natievorming en natiecreatie in Suriname


Jack Menke (Editor)

2008
ISBN 99914-620-3-1

Deze publicatie maakt vanuit nieuwe perspectieven analyses van de wijze waarop de diverse etnische groepen en traditionele volken zijn opgenomen in complexe processen van integratie. Deze processen worden vanuit twee invalshoeken geanalyseerd: als natievormingsproces vanuit het perspectief van de staat; en als natiecreatie vanuit het perspectief van de samenleving. Natievorming wordt vanuit de staat geinitieerd om de samenleving van boven af in te richten naar een ontwerp dat uitgaat van het eurocentrisch ideaal van een uniforme cultuur. Natiecreatie, daarentegen, komt primair voort uit de inspiraties en creativiteit van de samenleving en verwijst naar de inspanningen om door integratie van (culturele) groepen een natie te creëren gebaseerd op solidariteit en een harmonische afstemming tussen de verschillende culturen.

AID AND DEPENDENCE


The Case of Suriname.
A study in Bilateral Aid Relations
(Baijah Mhango 1984)

AID AND DEPENDENCE is illustrative for economic relations between Metropolitan and peripheral economies in the world.The author makes an in-depth study of the development cooperation between Suriname and Holland. The analysis focuses on the 3.5 billion Dutch guilders of development aid – the golden handshake, that was agreed upon Suriname’s independence in 1975. The book examines the backgrounds of Dutch development aid, the relations between the Holland and Suriname, the multi-annual development plans, the organizational and institutional aspects, the sectoral developments and the macro-economic context. Mhango explains why the development goals were not achieved: While the dependence on foreign countries remained, the Surinamese economy did not achieve sustainability. Suriname’s initial conditions were unfavorable from the start. The author concludes that the Dutch development aid had a negative impact, rather than contributing to self-reliance of Surinamese economy.

The Political Culture of Democracy in Suriname and in the Americas, 2012: Towards Equality of Opportunity


Prof. Dr. Jack Menke 
Prof. Dr. Marten Schalkwijk
Jaïr Schalkwijk Msc.
Mitchell A. Seligson, Ph.D.

The results of the fifth round of the AmericasBarometer, LAPOP, tackles a fundamental social, political, and ethical problem in the Americas: the tremendous gaps in opportunities experienced and resources available to the region’s citizens. While these disparities are visible in differences in economic development across countries, focus is on inequalities within the countries. Among the interesting questions are: to what extent are social and political opportunities and resources distributed equitably across social groups as defined by gender, race, and class? Moreover, to what extent do the citizens of the Americas hold discriminatory attitudes towards the political and economic participation of historically marginalized groups? And, to what extent do they endorse commonly proposed policies to remedy these inequalities? Finally, how do citizens’ varying opportunities and resources affect their attachment to their political systems?

The 2012 AmericasBarometer constitute one of the the largest survey of democratic values undertaken in the Americas across 26 countries – including Suriname – with over 41,000 respondents. The report and the raw data files are available to the public on the LAPOP website .

IN GESPREK MET WALTER RODNEY


Gerd Meuer (1982)
Vertaling Frank Martinus /Jack Menke

Deze brochure is gepubliceerd ter herdenking van de Guyanese historicus en politicus Walter Rodney die op 13 juni 1980 geweldadig om het leven werd gebracht. Zijn politieke visie en zijn opvattingen over geschiedenis komen aan de orde in een interview, uit het Duits vertaald, vlak voor zijn dood. Als historicus rekent hij af met de mythe als zou Europa door het kolonialisme beschaving en vooruitgang in Afrika hebben gebracht. Hij keert zich eveneens tegen het autoritaire staatkapitalisme van de traditionele politieke partijen dat in Guyana. Tenslotte werkt hij zijn visie uit over een Caribische vorm van socialisme.

Simba Wir: A Story of an Indonesian Contract Worker in Suriname


Heidi S.Wirjosentono

Indonesia was almost 350 years a Dutch colony until its independence in 1949. Simba Wir, a factory worker, was born in Java around 1898. As a 22 year old foreman in a petroleum company, he protested to the inhuman punishment of workers by the Dutch supervisors. The workers resistance resulted in a fatal incident when the Dutch supervisor was stabbed by Simba Wir. As Simba Wir was hunted by the colonial authorities, he fled and arrived in a spiritual group who taught him in secret spiritual power. From 1890 to 1939 more than 32000 Indonesians were recruited to migrate to Suriname for contract work on plantations. Simba Wir took the chance to escape as a stowaway on a ship, that departed from Java to Suriname with more than 1000 contract workers. In 1919 the ship Karimoen I arrived with contract workers and Simba Wir in Suriname, where he was employed as a contract worker on various plantations. He married his 18 year-old girlfriend and got 12 children. Simba Wir was also active in the founding of the first Javanese political party in Suriname. This young courageous worker in colonial Indonesia was transformed into a contract worker, citizen and wise ancestor in Suriname, where he died at the age of 95.

Suriname: A Diversity in the Caribbean Diversity


Jack Menke 2014

The article analyzes the evolution of Suriname in the context of Caribbean societies where the formation of the state preceded the nation according to a monocultural colonial perspective of development. After criticizing the eurocentric myth of the culturally homogeneous nation state that was transplanted from Europe to the Caribbean, the social construction of the culturally diverse nation is dealt with. The eurocentric perspective on the history of Suriname is counterbalanced by analyzing the evolution of this culturally diverse nation, populated by people originating from various parts of the world. Based on a variety of sources – such as censuses, memorials and public holidays – it is explained why “ethnicity” rather than “race” became a principal classification principle in the society. Contrary to the eurocentric concept of nation-building the concept of nation-creation is introduced, that refers to the collective efforts of cultural groups in the society to develop a nation based on solidarity, mutual respect and a harmonic interaction between groups and their cultural attributes. The process of nation-creation portrays the diversity of the Surinamese society as a harmonic amalgamation of different cultures, and guarantees at the same time the recognition of equal rights of these cultures, rather than replicating the eurocentric monocultural model.

Taal en mensen in de Surinaamse samenleving


Hein Eersel (2002)

ISBN 99914-620-0-7

Dit boek bevat artikelen over de taalsituatie in de multilinguale Surinaamse samenleving, geschreven door de neerlandicus Hein Eersel. Dat zijn kennis verder reikt dan zijn vakgebied blijkt uit het breed spectrum dat in deze publicatie wordt bestreken: taal, taalpolitiek, sociolinguistiek, cultuur, identiteit, geschiedenis en onderwijs. Hein Eersel was een van de voormannen in de jaren vijftig van de vorige eeuw die belangrijke aanzetten heeft gegeven voor een taal- en cultuurpolitiek in de multi-etnische Surinaamse samenleving. Anno 2002 blijkt er op dit stuk nog veel werk verzet te moeten worden. De inzichten in deze publicatie zijn belangrijk voor het formuleren van een gericht taal- en cultuurbeleid voor de Surinaamse samenleving.

Taal en mensen in de Surinaamse samenleving getuigt van kennis, vakmanschap en engagement, welke niet verloren mogen gaan voor de komende generaties.

From colony to state capitalism


Clive Thomas (1982)

This publication critically analyzes the traditional and alternative development strategies in the newly independent States of the Caribbean. The study is an important contribution to the theories of development and to a better understanding of the role of the state in the development process in the Caribbean. As such it is useful to students, scholars and policy makers who are interested in the Caribbean region.

Restructuring urban employment and poverty. The case of Suriname


Jack Menke,1998

This book examines the impact of global and national economic restructuring on urban employment in Suriname from the 1970s to the 1990s as well as the emergent poverty and survival strategies pursued. The rich in depth data have not been limited to the first job but include the second and third jobs, which results in a more complete overview of employment, household income and poverty. Informality is examined as an integrated featured of the heterogeneous employment structure, which ranges from civil servants to the selfemployed. In addition, the effect of informality on poverty is assessed quantitatively and compared with the effect of remittances. This book contributes to the development of theories on urban economies in developing countries. The study is also of importance for the longitudinal methods applied to explain quantitative changes in employment during two decades.

Aktie grondrechten binnenland


Joop Vernooij,1988

In de periode 1978 – 1980 werd de Aktie Grondrechten Binnenland gevoerd door drie organisaties van binnenlandse bewoners in Suriname: de Grondcommissie Washabo/Apoera; het Regionaal Komite Beneden Marowijne; en de vereniging Tangiba van Santigron. De aanleiding tot deze akties werd gevormd door het ontwikkelingsbeleid van de regering. Dit beleid hield geen rekening met de rechten en belangen van de Indianen en nakomelingen van de Marrons in het binnenland van Suriname. Deze brochure geeft niet alleen een beschouwing van de in 1978 – 1980 gevoerde aktie. Er wordt tevens een evaluatie gemaakt van de ontwikkelingen rond de grondrechten van de bewoners van het binnenland in de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Deze publicatie is belangrijk vanwege de historische waarde en de discussies over grootschalige ontwikkelingsprojecten in het binnenland. Voorts is hierin nuttige informatie over grondenrechten vanuit de belangen van binnenlandse bewoners.

Guyana Vanaf de eeuwwisseling tot de verkiezingen van 5 oktober 1992 Jack Menke,1998

Deze publicatie analyseert de Guyanese society gedurende bijkans een eeuw. Guyana loopt in het Caraibisch gebied vooraan met opvallende tendensen of experimenten tot autonome politieke en economische ontwikkeling sedert de wisseling van de 19e naar de 20e eeuw. Deze tendensen raakten evenwel steeds uitgeblust, of ze werden in de kiem gesmoord of teruggedraaid door externe krachten.

De op 5 oktober 1992 gehouden verkiezingen markeren een belangrijk keerpunt sinds 1968, toen de politieke democratie gedurende een kwart eeuw een ernstige crisis doormaakte. Deze verkiezingen verdienden volgens waarnemers de etiketten “vrij” en “eerlijk”, waarmee een nieuwe periode van politieke democratisering in de geschiedenis van Guyana werd ingeluid.

Aktie grondrechten binnenland


Joop Vernooij,1988

In de periode 1978 – 1980 werd de Aktie Grondrechten Binnenland gevoerd door drie organisaties van binnenlandse bewoners in Suriname: de Grondcommissie Washabo/Apoera; het Regionaal Komite Beneden Marowijne; en de vereniging Tangiba van Santigron. De aanleiding tot deze akties werd gevormd door het ontwikkelingsbeleid van de regering. Dit beleid hield geen rekening met de rechten en belangen van de Indianen en nakomelingen van de Marrons in het binnenland van Suriname. Deze brochure geeft niet alleen een beschouwing van de in 1978 – 1980 gevoerde aktie. Er wordt tevens een evaluatie gemaakt van de ontwikkelingen rond de grondrechten van de bewoners van het binnenland in de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Deze publicatie is belangrijk vanwege de historische waarde en de discussies over grootschalige ontwikkelingsprojecten in het binnenland. Voorts is hierin nuttige informatie over grondenrechten vanuit de belangen van binnenlandse bewoners.

Publications


Aid and Dependence
The case of Suriname
ISBN: 99914 900 0 0


Akte Grondrechten Binnenland
ISBN: 99914 900 51


Prins Awin en de twee leeuwenwelpjes en andere verhalen.
ISBN: 99914 900 1 9


Taal en mensen in de Surinaamse Samenleving


Indianen in de Guyana’s
SWI FORUM voor Wetenschap en Cultuur
Jaargang 9, nummer 1 en 2, october 1992


SWI FORUM voor Wetenschap en Cultuur
Jaargang 8, nummer 1, juni 1991

©Copyrights: SWI FOUNDATION SURINAME. Paramaribo, May 01, 2021. All Rights Reserved