SWI Highlights

-

Caribische Link

-

Actie Grondrechten

-

Geschiedenis, Natie en Cultuur

-

Suriname - Nederland

-

Democratie Politiek

-

Publicaties

-

Impact

   

Welcome
 

The Foundation for Information and Development (SWI) promotes, produces and disseminates development oriented information. SWI distinguishes itself through a national, regional and international focus on information in various areas of development, culture, economy and politics.
We have committed ourselves to strengthening our position in the Caribbean and establishing our products and services in the region, for the benefit of our clients and the wider society.

This is achieved through:

  • Producing information for development by designing databases, documentation systems and conducting social and economic research
     

  • Publishing information and making it accessible through electronic information technology as well as through publications and public lectures.

30 JAAR SWI

Van krantenknipsels naar digitalisering van informatie

De Stichting Wetenschappelijke Informatie (SWI) werd op 30 juli 1977 bij notariele acte opgericht in Paramaribo. Onder de inititiatiefnemers waren Frank Martinus Arion (de bekende Nederlands-Antilliaanse romanschrijver) Trudy Guda, Frans Olviera, Ramon Reeder (wijlen), Harold Jap A Joe en Cynthia Rozenblad. De oprichters waren van oordeel dat er zowel binnen Suriname als internationaal een informatiekloof was, die belemmerend werkte op de culturele, sociale, economische en technologische ontwikkeling. Van meet af aan was voor SWI de belangrijke taak weggelegd bij te dragen om deze informatiekloof te doorbreken door relevante informatie over ontwikkeling zowel internationaal als nationaal voort te brengen. De afgelopen 30 jaren is deze informatie afgestemd op de eigen mogelijkheden, vervolgens verspreid, en tenslotte gebruikt voor de ontwikkeling en identiteitsvorming. SWI is uitgegroeid tot een non-profit organisatie die informatie over culturele, sociale, economische en politieke onderwerpen produceert en deze informatie toegankelijk en gebruiksvriendelijk maakt voor het publiek. In het huidig bestuur hebben zitting Jack Menke (voorzitter), Jerry Egger (ondervoorzitter), Wonnie Boedhoe (penningmeester) Martin Sastroredjo (lid) en Lilian Tangali (lid).


Lees Meer >>>

 

SWI. All rights reserved. Design and hosting by Cybermango.